spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2018

Overenskomstrevisjonen 2018 er et hovedoppgjør. Dette innebærer at det skal gjennomføres forhandlinger både i forhold til tekstlige endringer i overenskomstene og om lønnstillegg.

De innledende sentrale forhandlingene med LO, Unio, YS, SAN og Akademikerne er avsluttet med enighet.

Videre forhandlingsløp

A2-forhandlinger Spekter Helse:

  • Sykepleierforbundet: 2. mai
  • Legeforeningen: 7. mai
  • Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet og Utdanningsforbundet: 8. mai
  • Forbund i LO/YS: 14. mai

Frister for lokale forhandlinger:

NRK  (Overenskomstområde 6): 

Frist for avslutning 20. april kl. 15.00 (Frist for å be om bistand: 18. april kl. 15.00)

Norges Bank, Avinor, NSB, Posten, Kulturvirksomheter, Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, Øvrige virksomheter, Øvrige helseforetak (Kun SAN) og Virksomheter innen helse og velferd samt Bane NOR (Overenskomstområde 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 og 12): 

Frist for avslutning 9. mai kl. 15.00. (Frist for å be om bistand: 27. april kl 15.00) 

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (område 10 og 13)

  • SAN: Frist for avslutning 30. mai kl 15.00. (Frist for å be om bistand: 16. mai kl 15.00)
  • Akademikerne: Frist for avslutning for forbund uten sentral overenskomstdel 23. mai kl 16.00 (Frist for å be om bistand: 9. mai kl 16.00. Oppstart av forhandlingene skal skje innen 23. april.)
    Frist for de lokale forhandlingene for Legeforeningen fastsettes etter at de sentrale forbundsvise forhandlingene er avsluttet. 
  • Frister for de videre forhandlinger med Unio, LO og YS i område 10 og 13 avtales senere.

Informasjonsmøte for Spektermedlemmene

Det ble holdt informasjonsmøte for medlemsvirksomhetene om resultatene fra de innlendende sentrale forhandlingene 12. april i Oslo Konserthus. Opptak og foiler er tilgjengelig for medlemmene på medlemssidene (krever passord).

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Nettbuss

Område 6: NRK

Område 7: NSB

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak (intensjon om opprettelse av dette området)

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler

Detaljert oversikt over områdene

Innhold