spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2014

Overenskomstrevisjonen 2014 er et hovedoppgjør. Dette innebærer at det skal gjennomføres forhandlinger både i forhold til tekstlige endringer i overenskomstene og om lønnstillegg.

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 10 områder, noen med flere virksomheter. 

1. Orkestre og teatre
2. Norges Bank
3. Avinor
4. Lovisenberg
5. Nettbuss AS
6. NRK
7. NSB
8. Posten
9. Øvrige virksomheter
10. Helseforetak

Innhold