spekter.no>Temaoversikt>Inkluderende arbeidsliv>Redusert funksjonsevne

Målet er å øke antallet personer med redusert funksjonsevne i arbeidslivet.

I 2011 la Regjeringen fram en sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede. Sett i relasjon til det overordnede målet om mobilisering av arbeidskraft vil denne strategien ha marginal effekt. Det er imidlertid viktig for de det gjelder, og Spekter vil følge opp tiltakene i denne strategien.

Prinsipielt mener Spekter at det må være NAV, ikke arbeidsgiverne, som har hovedansvaret for de funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet.

Innhold