spekter.no>Temaoversikt>Inkluderende arbeidsliv

Spekter er part i samarbeidsavtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Målet med avtalen er å senke sykefraværet med 20 % sammenlignet med 2. kvartal 2001, øke antallet personer med redusert funksjonsevne i arbeidslivet og øke den gjennomsnittlige pensjoneringsalder.

Arbeidet med å nå målene i IA-avtalen foregår primært i virksomhetene. Spekters engasjement vil være å følge opp våre forpliktelser innenfor trepartssamarbeidet og gi støtte til medlemsvirksomhetene.

Sentrale IA-dokumenter finner du hos regjeringen.no

Lag din egen IA-håndbok

Spekter har sammen med arbeidstaker-organisasjonene utviklet en inspirasjons- og arbeidsbok for både ledere og tillitsvalgte

Innhold