spekter.no>Ord og uttrykk>Spisepause (se pause)

Se pause.