spekter.no>Ord og uttrykk>Reallønnsendring (se lønnsendring, real)