spekter.no>Ord og uttrykk>Permitteringsvarsel, betinget

Varsel om permittering hvor det er knyttet betingelser til en eventuell gjennomføring. Som hovedregel skal permitteringsvarsel være ubetinget, og angi nøyaktig tidspunkt for iverksettelse.

Når permitteringen skyldes at arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte som følge av konflikt i egen virksomhet, kan det gis betinget permitteringsvarsel. Gjennomføring er da betinget av at konflikten faktisk bryter ut, og den som har mottatt varselet skal ha melding så tidlig som mulig om tidspunkt for gjennomføring.

Ved konflikt i annen bedrift benyttes ubetinget permitteringsvarsel. I slike tilfeller gjelder ikke varslingsfristen på 14 dager, men de berørte skal varsles så tidlig som mulig.