spekter.no>Ord og uttrykk>Opplysnings- og utviklingsordning

Opplysnings- og utviklingsordning er en ordning basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner om finansiering av opplæring og utvikling av tillitsvalgte. I noen tariffområder gis det også støtte til opplæringstiltak m.v. på arbeidsgiversiden. Avgiften til ordningen vil da være vesentlig høyere enn om bare opplæring på arbeidstakersiden støttes.

Avtalen mellom Spekter og organisasjonene er knyttet til overenskomstene når det gjelder gyldighet og varighet.