spekter.no>Ord og uttrykk>Interessetvist

Tvist om opprettelse eller fornyelse av tariffavtale. Betegnelsen tvist omfatter enhver uenighet, selv om den ikke har tilspisset seg gjennom arbeidskamp e.l.