spekter.no>Ord og uttrykk>Arbeidstvist

Tvister mellom fagforening og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening vedrørende tariffavtaler. Det skilles mellom interessetvister og rettstvister.