spekter.no>Kurs og konferanser>HMS for administrerende direktører

Kurset oppfyller kravene i den lovpålagte opplæringen jfr arbeidsmiljøloven § 3-5, og er skreddersydd for øverste ledere i våre medlemsvirksomheter.

Tid: Onsdag 30.11.2016, kl 10:00-16:00, kaffe fra kl 09:30
Sted: Spekters lokaler, Sørkedalsveien 6, 18. etg.

Vi går blant annet gjennom:

  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter
  • Arbeidsmiljøfaktorer – fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 
  • Ulike roller og oppgaver i HMS-arbeidet

Fagansvarlige:

Kristin Juliussen, juridisk direktør i Spekter, E: kristin.juliussen@spekter.no
Olav Kvam, fagsjef i Spekter, E: olav.kvam@spekter.no
Elin Ødegård, advokat i Spekter, E: elin.odegard@spekter.no

Invitasjon er sendt øverste ledere i medlemsvirksomhetene