spekter.no>Kurs og konferanser>Glasstaket - fakta eller myte?

Debatten om glasstaket har til dels vært forvirrende, blant annet fordi mange har en uklar forståelse av hva glasstaket egentlig er. Spekter ønsker å rydde opp i forvirringen og inviterer til frokostmøte 8. mars der vi setter glasstaket under lupen. Professor Tom Colbjørnsen har gjennomgått fakta og legger frem rapport for oss. I tillegg vil fremtredende kvinnelige toppledere og politikere reflektere rundt temaet kvinner i toppledelse.

Dato: 8. mars 2017 kl 08:30 - 10:30. Registrering og enkel servering fra kl 08:00
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstua (KPMG-bygget, Auditoriet, 2. etg)

Vi belyser følgende:

 • Finnes det usynlige hindringer som gjør at kvinner ikke like lett som menn oppnår høyere posisjoner?
 • Hva har kvinner som har nådd krevende topposisjoner selv gjort for å komme dit?
 • Hva er deres motivasjon og hvilke hindringer har de møtt på veien?
 • Hva forteller forskningen om kvinner i toppledelse?
 • Hvor går de politiske skillelinjene i likestillingspolitikken?

Du møter:

 • Olaug Svarva, adm. direktør i Folketrygdfondet
 • Hilde Britt Mellbye, adm. direktør i AS Vinmonopolet
 • Tom Colbjørnsen, professor ved BI
 • Heidi Nordby Lunde, Høyre
 • Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet
 • Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Spekter.

Terje Svabø leder møtet.

Ønsker du å delta? Meld din interesse her: Påmeldingsskjema